هوانس گرگوریان

ساخت وبلاگ
چکیده : گمان می کنید زندگی کردن آسان است وقتی شهری که در آن زاده شده ای دیگر نیست، اما تو به زندگی ادامه می ... با عنوان : هوانس گرگوریان بخوانید :
گمان می کنید زندگی کردن آسان است
وقتی شهری که در آن زاده شده ای
دیگر نیست، اما
تو به زندگی ادامه می دهی؟
گمان می کنید به یاد آوردن آسان است
وقتی که چاره فقط فراموش کردن است
وقتی شهری در کار نیست، اما
تو هنوز هم آن را به یاد می آوری؟
گمان می کنید خوابیدن آسان است
وقتی گوش هایت پُر است از جیغ و 
وقتی چشم هایت پُر است از اشک؟
وقتی تصاویر شاد را، دیگر
تنها در خواب می توان دید
گمان می کنید
بیدار شدن از خواب آسان است؟
هوانس گریگوریان,...
نویسنده : بازدید : 23 تاريخ : پنجشنبه 25 آذر 1395 ساعت: 9:15